2024.07.16, Kedd
A SCHAEFFLER AG ÁRBEVÉTELE MEGHALADTA A 13 MILLIÁRD EURÓT

A SCHAEFFLER AG ÁRBEVÉTELE MEGHALADTA A 13 MILLIÁRD EURÓT

2016.03.22. 07:07

Az autóipari és ipari beszállító Schaeffler a 2015-ös üzleti évben is folytatta sikereit. A vállalat 9,1%-kal 13,2 milliárd euróra növelte az árbevételét. „A kihívásokkal teli környezet ellenére lényegesen növelni tudtuk az árbevételünket a 2015-ös üzleti évben. 2016-ban továbbra is a profitorientált növekedést helyezzük előtérbe. A „Holnap mobilitása“ elnevezésű stratégiai koncepciónkkal készen állunk erre“, mondta el Klaus Rosenfeld, az Igazgatótanács elnöke.

  • Az árbevétel több mint 9%-kal nőtt – az árbevétel arányos üzemi eredmény értéke a rendkívüli tételek előtt 12,7%
  • Az autóipari üzletág gyorsabban nő, mint a piac – az ipari üzletág átalakítása tovább folytatódik
  • Több mint 1 milliárd eurót fordítottunk beruházásokra
  • 1.900 új munkahelyet teremtettünk
  • Osztalékjavaslat 35 cent részvényenként – rendkívüli osztalék 15 cent részvényenként
  • A technológia és az innováció jelentik a jövőbeni növekedés zálogát – 3 és 5% közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedés várható 2016-ra

Az autóipari üzletág gyorsabban növekszik, mint a piac – az ipari üzletág átalakítása tovább folytatódik 

Az előző évhez képest 11,2 százalékos árbevétel növekedéssel az autóipari üzletág ismét lényegesen meghaladta a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek világszintű gyártási darabszámainak 1 százalékos növekedését. Ennek során az OEM-üzletág az USA-ban a Schaeffler Csoport termékei iránt megjelenő nagy keresletből, valamint Kína erős növekedéséből profitált. A második félévben az ázsiai/csendes-óceáni térségben megfigyelhető kereslet érezhetően növekvő tendenciát mutatott. Az autóipari üzletág ezen kívül profitált az alkatrészpiac árbevételének átlagon felüli növekedéséből is.

Az ipari üzletág a 2015-ös üzleti évben 3,0%-kal növekedett. Különösen a szélerőmű- és motorkerékpár ágazatok járultak hozzá a növekedéshez. Az ipari üzletág átalakítása (CORE program) a tervek szerint folytatódik. Az átalakítással az a célunk, hogy hosszútávon javítsuk a hatékonyságot és a versenyképességet az ipari területen és ezzel megteremtsük a nyereséges növekedés előfeltételeit. Célul tűztük ki, hogy az árbevétel arányos üzemi eredmény 2018-ig eléri a 13 százalékot.

A Schaeffler Csoport mind a négy régiója árbevétel emelkedést mutatott a 2015-ös üzleti évben, ugyanakkor az árfolyamhatások is pozitív hatással voltak az árbevételre. A növekedés üteme nagyon eltérően alakult az egyes régiókban. A Schaeffler Csoport a legnagyobb árbevétel növekedést a Kínai Régióban érte el 23,5%-os emelkedéssel az előző évhez képest, ezt követi az Amerikai Régió, ahol 17,5%-kal nőtt az árbevétel. Az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 13,5%-os növekedést mutatott az árbevétel tekintetében. Az Európai Régió növekedése 2,1% volt.

Az eredményorientáltság továbbra is kiemelkedő – az árbevétel arányos üzemi eredmény a rendkívüli tételek előtt 12,7%

A kamat és nyereségadó-ráfordítások levonása előtti eredmény (EBIT) a rendkívüli tételek előtt 115 millió euróval 1,676 millió euróra növekedett. Ez alapján az árbevétel arányos üzemi eredmény 12,7% volt. Az üzemi eredményt rendkívüli tételként megterhelte a jogi kockázatokra elkülönített 238 millió euró összértékű keret, amely a 2014 márciusában lezárult EU kartelleljárással összefüggésben, harmadik személyek esetleges követeléseire lett képezve, valamint a szerkezeti átalakításokra képzett 36 millió euró összegű céltartalék (a CORE-programmal összefüggésben). Ezeket a rendkívüli tételeket is figyelembe véve a Schaeffler Csoport üzemi eredménye a 2015-ös üzleti évben elérte a 1,402 millió eurót (előző év: 1,523 millió euró) és az árbevétel arányos üzemi eredmény 10,6% volt (előző év: 12,6%).

A működési tevékenység cash flow-ja elérte az 1,372 millió eurót (előző év: 900 millió euró). „A 2015-ös évben a szabad cash flow 370 millió euró összértékű volt, amely lényegesen meghaladja az előző évi 48 millió euró értéket”, fejtette ki Dr. Ulrich Hauck, pénzügyi igazgató.

Több mint 1 milliárd eurót fordítottunk beruházásokra – 1900 új munkahelyet teremtettünk

A Schaeffler Csoport jelentősen növelte beruházásait. A tárgyévben 1,025 millió eurót (előző év: 857 millió euró) fektettünk be új termékekbe és technológiákba, valamint a globális gyártási hálózat kibővítésébe, ami az előző évhez képest mintegy 20%-os emelkedésnek felel meg. A Capex-kvóta (beruházásra fordított kifizetések az árbevétel százalékában) 7,7% volt (előző év: 7,1%). A 2015-ös üzleti év beruházásai az új gyártóüzemek felépítése és továbbfejlesztése mellett (pl. Chonburi, Thaiföld vagy a mexikói Puebla) érintették az Európai Disztribúciós Központ (EDZ) projekt keretében felmerült ráfordításokat is.

A munkavállalói létszám 2015. december 31-én 84198 fő volt és ezzel mintegy 1900 fővel (közel 2%-kal) haladtuk meg az előző évi értéket. Németországban ekkor összesen mintegy 30800 munkavállalót alkalmaztunk (előző év: közel 30500). Világszinten a Schaeffler-nél mintegy 2900 fő gyakornokot foglalkoztattunk, illetve a teljes létszám közel 3%-a tanműhelyben tanuló diákokból tevődik össze. Ezzel a diákok száma körülbelül 6%-kal emelkedett az előző évhez képest.

Sikeresen végrehajtottuk a tőzsdei bevezetést – lényegesen csökkent az eladósodottság mértéke

A 2015. október 9-i tőzsdei bevezetésnek köszönhetően a vállalat megteremtette a nyereséges növekedés folytatásának feltételeit a következő évek tekintetében. A részvénykibocsátásból származó bevételek hozzájárultak a saját tőke részarány javulásához és az eladósodottság mértékének csökkenéséhez. A mérleg fordulónapra a nettó adósság 889 millió euróval 4,889 millió euróra csökkent (előző év: 5,778 millió euró). Az eladósodottság mértéke a rendkívüli hatások előtt 2015. december 31-én 2,1 volt (előző év: 2,6).

Osztalékjavaslat 35 cent részvényenként – rendkívüli osztalék 15 cent részvényenként

A 2015-ös üzleti évre vonatkozóan az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság elsőbbségi részvényenként 0,35 EUR osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. Ez 28,9%-os osztalék kifizetésnek felel meg a részvénytulajdonosoknak beszámítható, a rendkívüli hatások előtti konszernszintű eredményre vonatkoztatva. Ezen túlmenően érvényesíthető a tőzsdei bevezetés keretében meghatározott, egyszeri, rendkívüli osztalék kifizetésének lehetősége. A Közgyűlés elé részvényenként 0,15 EUR rendkívüli osztalékra vonatkozó javaslat kerül.

A technológia és az innováció jelentik a jövőbeni növekedés zálogát – 2016-ra 3 és 5% közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedés várható

A Schaeffler Csoport 2016-ra 3 és 5% közötti, árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedéssel számol. A konszern várakozásai alapján az autóipari üzletág 2016-ban is jelentősebb mértékben fog növekedni, mint a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek világszintű gyártása. Az ipari üzletágban a 2015. negyedik negyedévben a bejövő megrendelések volumene, valamint a továbbra is feszített konjunkturális keretfeltételek az egyes szektorokban stagnáló, illetve enyhén visszaeső árbevételeket vetítenek előre 2016-ra.

Ennek alapján a vállalat a 2016. üzleti évben abból indul ki, hogy a rendkívüli tételek előtti árbevétel arányos üzemi eredmény esetében 12-13%-ot lehet realizálni. A 2016. évre a Schaeffler Csoport nagyságrendileg 600 millió euró szabad cash flow-val számol.

Klaus Rosenfeld szerint: „Az üzleti környezet kihívásai ellenére is jó növekedési esélyeket látunk az üzleti tevékenységünk vonatkozásában. Magas szintű technológiai szaktudásunkkal és az átfogó rendszerszemlélettel a Schaeffler mind az autóiparban, mind az ipari üzletágban megbecsült üzleti partner, melyre továbbra is építeni szeretnénk.”

Lényeges számadatok

 

 

 

 

 

Millió EUR-ban

2015

2014

 

Változás

Eredménykimutatás

 

 

 

 

Értékesítés árbevétele

13,226

12,124

9.1

%

- árfolyamhatásoktól megtisztított

 

 

3.5

%

Üzemi (üzleti eredmény)

1,402

1,523

-7.9

%

- árbevétel %-ában

10.6

12.6

-2.0

%-pont

Üzemi (üzleti eredmény) rendkívüli tételek előtt 1)

1,676

1,561

7.4

%

- árbevétel %-ában

12.7

12.9

-0.2

%-pont

Konszerneredmény 2)

591

654

-9.6

%

Elsőbbségi részvényenkénti eredmény (nem higított/higított, EUR-ban) 3)

1.28

1.29

-0.8

%

Millió EUR-ban

31.12.2015

31.12.2014

 

Változás

Mérleg

 

 

 

 

Mérlegfőösszeg

12,480

11,617

7.4

%

Saját tőke 4)

1,568

258

1,310

millió EUR

- mérlegfőösszeg %-ában

12.6

2.2

10.4

%-pont

Nettó adósság

4,889

5,778

-15.4

%

- Eladósodottság mértéke rendkívüli tételek előtt (Nettó adósság aránya az EBITDA-hoz/kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 1)

2.1

2.6

 

 

Millió EUR-ban

2015

2014

 

Változás

Cash flow kimutatás

 

 

 

 

EBITDA/ kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény

2,096

2,172

-3.5

 

%

- árbevétel %-ában

15.8

17.9

-2.1

%-pont

EBITDA/ kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény rendkívüli tételek előtt 1)

2,370

2,210

7.2

%

- árbevétel %-ában

17.9

18.2

-0.3

%-pont

Operatív Cash Flow 5)

1,372

900

472

millió EUR

Beruházásokra fordított kifizetések (Capex) 6)

1,025

857

168

millió EUR

- árbevétel %-ában (Capex-kvóta)

7.7

7.1

0.6

%-pont

Free Cash Flow/Szabad Cash Flow 5)

370

48

322

millió EUR

Millió EUR-ban

2015

2014

 

Változás

Értékteremtés

 

 

 

 

ROCE (Return on Capital Employed/lekötött tőke megtérülése, %-ban)

18.8

22.5

-3.7

%-pont

ROCE rendkívüli tételek előtt (%-ban) 1)

22.5

23.1

-0.6

%-pont

Schaeffler Value Added/hozzáadott érték

657

847

-22.4

%

Schaeffler Value Added/hozzáadott érték rendkívüli tételek előtt 1)

931

885

5.2

%

Létszám

 

 

 

 

Dolgozói létszám

84,198

82,294

2.3

%

1) Üzemi (üzleti) eredmény, eladósodottság mértéke, EBITDA/kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény, ROCE/lekötött tőke megtérülése valamint Schaeffler Value Added/hozzáadott érték a jogi esetekre és átalakításokra vonatkozó rendkívüli tételek előtt.

2) Az anyavállalat részvényeseihez hozzá kell számítani.

3) A részvényenkénti eredmény meghatározása az IAS33 szabályok szerint történt.

4) Többségi irányítást nem biztosító részesedésekkel együtt.

5) Tartalmaz egy kifizetést a 2014. üzleti évben 371 millió EUR összegű bírságot EU-kartelleljárás miatt.

6) Immateriális javakra és tárgyi eszközökre teljesített kifizetések.

 

 

 

 

 

 

Mutatószámok - autóipar

     

 

Millió EUR-ban

2015

2014

Változás

Értékesítés árbevétele

9,993

8,986

11.2

%

- árfolyamhatásoktól megtisztított

 

 

5.8

%

Üzemi (üzleti eredmény)

1,124

1,238

-9.2

%

- árbevétel %-ában

11.2

13.8

-2.6

%-pont

Üzemi (üzleti eredmény) rendkívüli tételek előtt 1)

1,362

1,260

8.1

%

- árbevétel %-ában

13.6

14.0

-0.4

%-pont

         

Mutatószámok - ipar

     

 

millió EUR-ban

2015

2014

Változás

Értékesítés árbevétele

3,233

3,138

3.0

%

- árfolyamhatásoktól megtisztított

 

 

-3.2

%

Üzemi (üzleti eredmény)

278

285

-2.5

%

- árbevétel %-ában

8.6

9.1

-0.5

%-pont

Üzemi (üzleti eredmény) rendkívüli tételek előtt 1)

314

301

4.3

%

- árbevétel %-ában

9.7

9.6

0.1

%-pont

Előző évi értékek a 2015-ben kimutatott szegmensstruktúra szerint.

1) Üzemi (üzleti) eredmény a jogi esetekre és átalakításokra vonatkozó rendkívüli tételek előtt

         

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések

Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott, vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek ezen dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. A sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag jelen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetőek olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni. 

Forrás: alon.hu

Galéria

Gazdaságschaefferag