2024.04.19, Péntek

Változások az adóvégrehajtás szabályaiban

2013.05.16. 11:30

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-jétől hatályos módosítása jelentős mértékben érintette az adótartozások végrehajtása során eddig követett gyakorlatot, amely részben a végrehajtási költség előírását és elszámolását, részben a végrehajtás szünetelésének a témakörét érintette.

Hirdetés

2012. év közepétől az adózás rendjéről szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy a végrehajtási költség része a végrehajtással kapcsolatban felmerült készkiadás és a végrehajtási költségátalány. Fontos kiemelni, hogy a módosításokat követően a korábbiakhoz képest lényegesen nagyobb összegű végrehajtási költség előírása vált lehetővé, így ösztönözve az adózót, hogy tartozásait időben rendezze. A bírósági végrehajtáshoz hasonlóan egyértelművé vált az is, hogy a behajtott pénzösszeget minden mást megelőzően a költségre kell elszámolni, és a fennmaradó összegre az elszámolási szabályok vonatkoznak.

A törvénymódosítást követően lehetővé vált, hogy amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató a szünetelés kezdő napjáig, vagy a felfüggesztésről szóló határozat meghozataláig nem teljesítette a hatósági átutalási megbízást, azt a NAV-nak haladéktalanul vissza kell vonnia. Abban az esetben, ha a pénzforgalmi szolgáltató a felfüggesztés vagy a szünetelés hatálya alatt teljesít, a NAV-nak azt 8 napon belül vissza kell utalnia. Ugyan az eddigi gyakorlat ennek megfelelt, de a jogi szabályozás alapján lehetőség volt arra, hogy egy határozattal már engedélyezett, de még jogerőre nem emelkedő fizetési könnyítés vagy mérséklés esetén is végrehajtást folytasson a hivatal az érintett tartozásokra. A jogszabályi módosítás egyértelművé tette, hogy engedélyezett, de még nem jogerős fizetési kedvezmény esetén a jogerőre emelkedésig végrehajtási cselekmény nem foganatosítható.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága