2024.04.19, Péntek

Hogyan kell elszámolni az 1%-ot?

2013.05.23. 10:45

Közeledik a 2011-ben kiutalt 1% felajánlás összegéről szóló beszámolási kötelezettség határideje. Azon kedvezményezettek, akik a magánszemélyek szja 1%-os felajánlásából részesedtek és akiknek a NAV a felajánlott összeget 2011.01.01. és 2011.12.31. között utalta ki, legkésőbb 2013. 05. 31-ig, (kizárólag elektronikus úton) az ügyfélkapun keresztül küldhetik be a 11KOZ számú közleményt.

Hirdetés

A közleményben a 2012.12.31-ei állapotnak megfelelően kell a kedvezményezettnek elszámolnia. Ez azt jelenti, hogy a tárgyévben (2012-ben) felhasznált összegként kell figyelembe venni azt az összeget is, amelyet a kedvezményezett az utalás évében, vagyis 2011-ben már felhasznált.

Szerepeltetni kell továbbá a 10KOZ számú közleményben tartalékolt szja 1%-os összeg(ek) felhasználására, tartalékolására, illetve továbbtartalékolására vonatkozó adatokat is.

A közleményt abban az esetben is be kell nyújtani, ha a kedvezményezettnek 2011-ben nem utaltak ki 1%-ot, azonban a 10KOZ számú közleményben tartalékolt összeget tüntetett fel, vagy a 3 éves tartalékolási idő letelt.

A NAV a határidő lejártát (2013.05.31) követően ellenőrzi a beérkezett, vagy hibásan benyújtott 11KOZ számú közleményeket, illetve kigyűjti, hogy mely szervezetek nem tettek eleget beszámolási kötelezettségüknek. Ha a kedvezményezett a 11KOZ közleményt nem nyújtotta be, vagy számszakilag hibás adatot közöl, illetve nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és a javításra kitűzött határidőt elmulasztja, a NAV határozattal kizárja a kedvezményezeti körből a határidő jogerőre emelkedését követő rendelkező évben. Ugyanez lehet a következménye annak is, ha a közlemény valótlan adatot tartalmaz.

A 2013. rendelkező évre kizárt civil kedvezményezettek adatai a NAV honlapján megtalálhatóak. Ezzel a témával kapcsolatosan bővebb tájékoztatás érhető el a NAV honlapján a „Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából” című információs füzetből.Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága