2021.01.28, Csütörtök

Az ingatlan értékesítésből származó jövedelmek bevallása

2013.05.20. 09:36

A bevallási időszakban az ügyfélszolgálatokon az egyik leggyakoribb kérdés az ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó bevétel bevallásához kapcsolódik. Mindenekelőtt arra hívjuk fel a magánszemélyek figyelmét, hogy ingatlanértékesítés a személyi jövedelemadó törvény alapján akkor történik, amikor az Ingatlanügyi Hatósághoz benyújtják az érvényes adásvételi szerződést. Ennél a jövedelemnél nem a kifizetés határozza meg, hogy melyik évre kell a bevallást elkészíteni.

Ingatlanértékesítés után adót bevallani és fizetni, csak akkor kell, ha keletkezett jövedelem. A nyereség, a jövedelem megállapítása úgy történik, hogy az eladási árból le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, valamint csökkenteni lehet az eladáshoz kapcsolódó további kiadásokkal (megfizetett illeték, ingatlan közvetítési díja, közjegyző díja), valamint az értéknövelő beruházások értékével. Lakás, lakóház eladása esetén az így kiszámított összeget a szerzés évét követő 2. évtől a törvényben meghatározott százalékkal - 2010-es szerzés esetén 10%-kal, 2009-esnél 40%-kal, 2008-asnál 70%-kal, ezt megelőző szerzés esetén 100%-kal - lehet csökkenteni a bevételt. Ennek megfelelően, a 2007-ben, vagy korábban szerzett lakás, lakóház az ehhez kapcsolódó földrészlet és a vagyoni értékű jog esetén nem keletkezik adókötelezettség, nem kell emiatt bevallást benyújtani, adót fizetni. Egyéb ingatlanok, vagyoni értékű jogok esetén, a fentiek alapján számított összeg az évek múlására tekintettel szintén csökkenthető. A megszerzés évét követő évet első évnek tekintve a 6. évben 10 %-kal, ezt követően évente 10-10%-kal korrigálható, tehát a szerzés évét követő 15. évtől kezdve már nem keletkezik jövedelem. Például, ha 1997-ban vásárolt földet, üzletet, garázst, üdülőt, vagy más nem lakásként nyilvántartott ingatlant 2012-ben adják el, már nem kell adózni.

A lakásvásárlásba visszaforgatott jövedelem adómentes felhasználási lehetősége megszűnt. A kiszámított jövedelem után 16% a személyi jövedelemadó. Adóköteles jövedelem esetén a bevallási határidőig, legkésőbb május 21-ig kell a személyi jövedelemadót bevallani és megfizetni.

A NAV honlapján a Szolgáltatások menüpontban a Kalkulátorok-on belül, az Ingatlanértékesítés segítséget nyújt az adóbevallás kitöltéséhez. Ezzel a témával kapcsolatosan bővebb, teljes körű tájékoztatás található a NAV honlapján „Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai” című információs füzetből.Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága