2024.05.23, Csütörtök
Kecskemétet is érintő közúti beruházások indulnak el hamarosan
Illusztráció

Kecskemétet is érintő közúti beruházások indulnak el hamarosan

Világgazdaság

2023.08.22. 12:00

A szóban forgó beruházások kivétel nélkül vidéki városok ipari infrastruktúra fejlesztésére irányulnak.

Hirdetés

Összesen 24 meghatározó közúti és vasúti projek megindításáról döntött a kormány júliusban – erről az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tájékoztatta a Világgazdaságot.

A laphoz eljuttatott anyagból kiderül, hogy az érintett beruházásoknál megkezdődhetnek a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárások. 24 fejlesztésből 19-nél már az idei harmadik negyedévben megindul a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás.

A lista szerint a szóban forgó beruházások

 • Debrecen,
 • Iváncsa,
 • Dunakeszi,
 • Zalaegerszeg,
 • Nyíregyháza
 • és Kecskemét térségében valósulnak meg abból a célból, hogy fejlesszék az ottani ipari infrastruktúrát.

Lapunkban korábban közzétettük a 24 országos nagyszabású közútépítési projekt előkészítéséről szóló kormányhatározat részleteit.

 

Debrecen

A városban szerteágazó fejlesztések körvonalazódnak. Ezek egyik bázisa az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ). Ezzel összefüggésben döntés született közúti infrastruktúra fejlesztésekről. Két építési (Csigekert utcai csomópont, Vezér utcai kikötés) és három tervezési (Debrecen-Józsa Északi tehermentesítő út, 35.sz. főút négynyomúsítása, illetve a 33-35.sz. főúti csomópont fejlesztése) közbeszerzési eljárás indul el 2023. harmadik negyedévben.

Szintén az ÉNYGÖ kapcsán a vasúti infrastrukturális fejlesztések is nagy hangsúlyt kapnak. Ezeknek két üteme lesz.

Az elsőben korszerűsítik és megerősítik a 108. sz. Debrecen–Füzesabony vasútvonalat Debrecen és Macs állomások között. A 108-as vasútvonal az ÉNYGÖ mentén húzódik Macs megálló-rakodóhely közelében, éppen ezért egy, az ehhez a területhez csatlakozó új rakodó pályaudvar kiépítése is szükséges. A személyforgalom sem marad ki a fejlesztésből, új peronokat terveznek Tócóvölgy állomáson a Debrecen–Macs szakaszon, valamint a rakodó pályaudvar körzetében. Mindez már a végéhez közelít, a műszaki átadás-átvétel hamarosan végbemehet.

A második ütem két részre osztható:

Az elsőben a közelmúltban megkezdődtek a Debrecen–Balmazújváros közötti részbeni vasúti infrastruktúra fejlesztések. Ezek tartalmazzák a vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek felújítását Macs állomástól Balmazújváros állomásig. A pályán az engedélyezett sebesség 100 kilométer/óra. A balmazújvárosi állomást is átépítik és a teljes szakasz biztosítóberendezését is korszerűsítik. A projekt Debrecen belterületén tervekkel és engedélyekkel rendelkező Derék utca és Nyugati Ipari Park vasúti megállóhelyek kiépítését is tartalmazza a kapcsolódó zajvédelmi feladatokkal együtt. Ugyancsak megvalósul az új távvezérlő központ Macs Ipari Park állomáson, amely a vonalszakasz távvezérlését látja el. De a beruházás magában foglalja a Keleti-főcsatorna feletti vasúti híd felújítási munkáit, valamint a vonali kisműtárgyak és átereszek átépítését. A szakaszon található nyolc szintbeni közúti keresztezést is átépítik, Balmazújváros állomásnál pedig P+R parkolókat hoznak létre és a megközelítő út és állomási előtér és megújul. Ugyanitt a meglévő felvételi épület átalakítását, valamint új üzemi épület létesítését is tervezik.

A második rész Macs Ipari Park Terminál és a Debrecen „FATÉR” kisállomás megvalósításáról szól. Előbbi területén szintén megkezdődtek a szolgáltatási színvonalat és működési hatékonyságot növelő beruházások. Így kamerás biztonsági rendszert telepítenek, új irodaépületet létesítenek, beléptető rendszert építenek ki, illetve megtörténik a korábbi ütemben megépült tűzivíztározó végleges földmunkáinak kivitelezése és a tározómedence burkolása. A másik fókusz Debrecen állomás úgy nevezett „Külső Fatér” területén egy kisállomás és vágánycsoport, illetve egy új üzemi épület létrehozása, a meglévő acél fűtőházi üzemi gyalogos felüljáró szerkezetének átépítése, valamint a 108-as vonal kétvágányú szakaszának folytatása a kezdőpont felé.

A Debrecen Déli Gazdasági Övezetben hasonló léptékű elképzelések vannak napirenden. Itt is közúti és vasúti infrastruktúra-fejlesztéseket terveznek.

A debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztéséről szóló kormányhatározat alapján öt tervezésre (Debrecen keleti elkerülő út, 481.sz. főút fejlesztése, 47.sz. főút fejlesztése, csomóponti fejlesztések a 47. sz. és a 481. sz. főúton) irányuló közbeszerzési eljárás indul el tervezetten 2023. harmadik negyedévben.

Ami a vasutat illeti, ezeknek a beruházásoknak a célja a Debrecen Déli Ipari Park bővítése miatt a területen jelenleg áthaladó 106. számú Debrecen–Nagykereki (-Létavértes, 107) vasútvonal nyomvonalának korrekciója, illetve tehervonati terminál kialakítása. A fejlesztésre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány készült, amelynek tartalmát a kormányzat és Debrecen is elfogadott még 2022-ben. Az ÉKM most arról számolt be, hogy a beruházás előkészítésének következő lépése az engedélyezési tervek elkészítése. A közbeszerzési eljárás előkészítése is folyamatban van.

De ezzel még mindig nincs vége a debreceni projekteknek. Ugyanis az Építési és Közlekedési Minisztérium azért, hogy javítsa Debrecen gazdasági övezeteinek megközelítését további három (Rakovszky – Ótemető utcai, Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai, Szoboszlói – Külsővásártér utcai csomópontok) építésre, illetve két (Vágóhíd utca, Nyíl utca) tervezésre irányuló közútfejlesztési közbeszerzési eljárás indítását tervezi 2023. harmadik negyedévében.

 

Iváncsa

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggésben szintén közút- és vasútfejlesztési beruházások készülnek. Egy eljárás keretében indul meg a közútfejlesztési elemek kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzés az idei harmadik negyedévben. A projekt keretében az iparterülethez közvetlenül kapcsolódóan 9,5 kilométeres út építésére, valamint Iváncsa belterületen egy 10,4 kilométeres út felújítása történik meg kerékpárút fejlesztésével együtt.

A vasúti infrastruktúra fejlesztése is megkezdődik: Adonynál a 42-es vasútvonalból új építésű, zöldmezős, nyíltvonali normál nyomtávú 5,1 kilométer vasúti iparvágány kivitelezése valósul meg három szintbeni kereszteződéssel. Az ipari park szomszédságában megépül egy körülbelül 20 ezer négyzetméteres vasúti rakodó körüljáró vágánnyal és beton burkolatú rakodófelülettel.

A megvalósítás tervezési és kivitelezési közbeszerzési eljárása és az ajánlatok kiértékelése zajlik. Ennek eredménye alapján kezdődhet meg a megvalósítás.

 

Dunakeszi

A vasúti rakodó terminál előkészítéséhez kapcsolódó közbeszerzési kiírás még az idén augusztusban megjelenhet. A projekt előkészítésének szakaszában Dunakeszi-gyártelep megállóhelytől az iparterületig a vonalon érintett műtárgyak építéséhez, átépítéséhez, bontásához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, a tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése a cél.

Meghatározzák az iparterület majdani helyét, kijelölik a vasúti kocsik rakodására alkalmas rakodóterületeket körüljárható vágánnyal, illetve megtervezik a vasúti létesítmények, az érintett közműkiváltások, a vasúti rakodó és a már üzemelő, illetve hozzá kapcsolódó ipari létesítmények közötti közúti kapcsolatokat. Sőt, Dunakeszi-Gyártelep megállóhelyen terveznek egy fordítóállomást is a Sólyom utcai aluljáró fejlesztésével együtt. A megállóhelyen a peron felújítása és akadálymentesítése, utasforgalmi létesítmények fejlesztése, illetve az utastájékoztatás kiépítése is a terv része.

 

Zalaegerszeg

A Zalaegerszeg–Zalaszentiván térségben konténerterminál valósul meg. Ehhez kapcsolódóan a Zalaegerszeg ipari feltáró út és a 7328 jelű út keresztezésében körforgalom épül. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása 2023 harmadik negyedévben esedékes.

A vasúti koncepció jóval szélesebb a közútinál. A zalaegerszegi-zalaszentiváni térségben ér össze ugyanis az RFC6 Mediterrán és RFC11 Borostyán vasúti árufuvarozási korridor. Ebből adódóan az érintett vonalszakasz teherforgalma kiemelkedő. A 25. számú vasútvonal Zalaszentiván–Zalaegerszeg vonalszakasz része a transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózatnak, ezen felül országos törzshálózati vasúti pálya, amely teljes hosszában egyvágányú és villamosított. Jelentős lépés, hogy Zalaegerszeg és Zalaszentiván között épülhet meg Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti konténerterminálja.

Ehhez azonban szükséges a vonalszakasz

 • kétvágányú kialakítása kitérők beépítésével,
 • biztosítóberendezési és villamosítási átalakítások,
 • valamint a fejlesztés következtében szükséges egyéb szakági átalakítások, úgy mint útátjáró átépítés vagy közműkiváltások.

 

Nyíregyháza

A Nyíregyházi Ipari Parkhoz kacsolódóan négy közúti tervezés (M3 autópályán különszintű csomópontok, kapcsolódó országos úti fejlesztések, 4.bsz. főút – 100. sz. vasútvonal külön szintű keresztezésével az ipari parkba történő bekötés vizsgálata, 4. sz. főút bevető szakasz kapacitásbővítő fejlesztésének vizsgálata) közbeszerzési eljárás indul meg tervezetten 2023. harmadik negyedévben.

Nyíregyházán is lesznek vasúti fejlesztések. Ennek célja, hogy az ipari park bővítéséhez kötöttpályás kapcsolat jöjjön létre a környezetbarát szállítás biztosítása érdekében az Északról a 113-as vasútvonal, Délről az M3 autópálya által határolt területen.

Ehhez a nyíregyházi önkormányzat által készített közlekedési koncepciót veszik alapul. Ennek értelmében a 113-as vasútvonal korrekciójával az ipari park és a módosított nyomvonal között alakítanák ki a vasúti rakodó terminált. A Nyíregyházi Ipari Park közlekedési kapcsolatai fejlesztése érdekében megvalósul egyebek mellett

 • a vasúti rakodási, szállítási igények és technológiák,
 • a vasúti rakodó elhelyezésének és szükséges méretének,
 • valamint a vasúti megközelíthetőségének vizsgálata.

Minderről döntés-előkészítő megvalósíthatósági tanulmány készül, amelynek tervezett befejezése 2024. első negyedéve.

 

Kecskemét

A városban az Ipari Park fejlesztésével összefüggésben a közútfejlesztési beruházásokról kormányhatározat jelent meg.

Ez kimondja, hogy egy eljárás (három részben) keretében indul meg a tervezők kiválasztásának feltételes közbeszerzése. A projekt tartalmazza az 5. sz. főút négynyomúsítását 2,5 kilométer hosszan, a 44. sz. főút négynyomúsítását 4,5 kilométer hosszan, valamint egy új nyomvonalon vezetett 3,5 kilométeres út tervezését az 52. sz. és az 541. sz. főutak között.

 

Forrás: Világgazdaság

GazdaságKecskemétútépítésvasútfejlesztésDebrecenNyíregyházaZalaegerszegÉpítési és Közlekedési MinisztériumDunakesziIváncsa