2024.02.26, Hétfő
Ünnepi szentmise- és szertartásrend a bajai templomokban
Illusztráció, unslpash.com

Ünnepi szentmise- és szertartásrend a bajai templomokban

Forrás: bajahangja.hu

2023.04.06. 08:00

Az idei húsvét 2019 után újra mindenfajta korlátozás nélkül zajlik a templomokban. Az alábbi összeállításban a történelmi egyházak ünnepi szertartásrendjét tekintjük át.

Hirdetés

A katolikus egyházban Nagycsütörtökön tartják az Utolsó Vacsora emlékmiséjét minden templomban. Nagypéntek az egyetlen nap, amikor nincs szentmise, csak szertartások, amelyeknek három fő része van: igeliturgia olvasmányokkal, Passió (Krisztus szenvedéstörténete), majd egyetemes könyörgések. Hódolat a szent kereszt előtt. Áldozási szertartás. Ez szigorú böjti nap: 14 éves kortól húsételt nem veszünk magunkhoz, továbbá minden felnőtt (18-60 év közötti) hívőnek a nap során háromszor lehet étkezni, és ebből egyszer jóllakni.

Nagyszombaton tűz- és keresztvízszenteléssel kezdődik a feltámadás ünnepe, majd a legtöbb helyen a hagyományoknak megfelelően ezután tartják a feltámadási szentmisét, több helyen körmenetet is.

Páduai Szent Antal templom (Barátok):

A Szent Három Nap (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) reggel 7.30-kor Jeremiás siralmai.

Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékmiséje 18.30-kor kezdődik, amit egyórás közös szentségimádás követ majd.

Nagypénteken 18.30-kor keresztút, majd azt követően kezdődik a szertartás.

Nagyszombaton 16.30-kor tűz és keresztvízszentelés, majd szentmise. Két év kényszerű kihagyás után újra megtartják a szokásos feltámadási körmenetet a Szentháromság-szobor megkerülésével (ha az időjárás engedi).

Reggel 8-tól a szertartás kezdetéig lehetőség van a szentsír megtekintésére.

Húsvétvasárnap és -hétfőn a megszokott vasárnapi miserend: reggel 8.30, 10.30 és este 18.30.

Pénteken és szombaton is lesz gyónási lehetőség vidéki atyák bevonásával, reggel 9-tól 12-ig és 13-16 óráig.

Péter és Pál templom (Belváros):

Nagycsütörtökön reggel 8 órakor rózsafüzér ima a templomban. 18 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje. Szentmise után virrasztó imaóra a templomban, az Olajfák-hegyi eseményekre emlékezve.

Nagypénteken reggel 8 órakor Rózsafüzér ima a templomban, 9 órakor keresztút. A szertartás 18 órakor kezdődik.

Nagyszombaton 8 és 12 óra között folyamatos gyóntatás a templomban. Kérik a híveket, használják fel ezt az időt a húsvéti gyónás elvégzésére! Reggel 8-tól este fél 7-ig van lehetőség Szentsír-látogatásra a templomban.

Nagyszombat: reggel 8 órakor Rózsafüzér ima a templomban. 19 órakor tűzszentelés, majd szentmise és körmenet

Húsvétvasárnap és hétfőn a megszokott vasárnapi miserend: 7.45, 9 és 18 órakor. Vasárnap de. ½ 11 órakor német nyelvű mise.

Szent István Király templom (Bajaszentistván):

Nagycsütörtökön 18 órakor Utolsó Vacsora emlékmiséje, majd azt követően imádságos virrasztás.

Nagypénteken 15 órakor keresztút, majd 15.45-től Urunk szenvedésének ünneplése.

Nagyszombaton 8-12 között gyónási lehetőség

18.30 órakor húsvéti ünnepi vigíliai (előesti) szertartás.

Húsvétvasárnap délelőtt 10 órakor szentmise, ezt követi a feltámadási körmenet (eső esetén elmarad). Utána ételszentelés.

Húsvéthétfőn reggel 9 órakor szentmise.

Kálvária kápolna

Nagypéntek 20.30 Városi keresztút, mindenki hozzon magával üvegmécsest. (eső esetén elmarad)

Szent József templom (Józsefváros):

Szentgyónási lehetőség lesz nagycsütörtökön, nagyszombaton a szentmise előtt fél órával, valamint a keresztút előtt fél órával.

Nagycsütörtökön 17 órakor Utolsó Vacsora emlékmiséje, majd azt követően virrasztásra van lehetőség a híveknek.

Nagypénteken reggel 9 órakor zsolozsma, 16.30 órakor keresztút, majd 17 órakor kezdődik a szertartás.

Nagyszombaton reggel 9-kor zsolozsma, 9-12 óra között Szentsír látogatása. 19 órakor Húsvét vigíliája: tűz és keresztvízszentelés, ami szentmisével folytatódik – feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap reggel 9 órakor szentmise.

Húsvéthétfőn reggel 9 órakor szentmise.

Szent Szív templom (Kiscsávoly):

Nagycsütörtökön 18 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, utána virrasztás.

Nagypénteken reggel 8 órakor Keresztút. Az esti szertartás 17 órakor kezdődik.

Nagyszombaton a templom 8-12 óra között van nyitva. 19 órakor tűz és keresztvízszentelés, majd feltámadási szentmise és – jó idő esetén – körmenet.

Húsvétvasárnap: a szentmisék 8, 10 és este 18 órakor kezdődnek.

Húsvéthétfőn egyetlen szentmise lesz: reggel 8 órakor.

Református templom:

Nagycsütörtök 18.00 órától Laki Tamás szolgálatával ún. „virrasztós” istentisztelet.

Nagypéntek 10 és 17 órakora Úrvacsorával egybekötött istentisztelet.

Nagyszombat 17 óra bűnbánati istentisztelet.

Húsvétvasárnap 5 óra 45 perc Húsvéti áhitat - helyszíne Déri kert.

                            10 óra Úrvacsorás istentisztelet.

                           17 óra Úrvacsorás istentisztelet.

Húsvéthétfő 10 óra Úrvacsorás istentisztelet.

Evangélikus templom:

Nagycsütörtökön 18 órakor Úrvacsorai istentiszelet

Nagypénteken 10 órakor istentisztelet, passióolvasás

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn 10 órakor Ünnepi úrvacsorai istentisztelet

Baptista templom:

Nagypénteken 18 órakor istentisztelet

Húsvétvasárnap 10 és 17 órakor istentisztelet  

BajaBajahúsvéttemplomszertartásrendszentmise