2023.02.05, Vasárnap

Fejlesztik a bajai kikötőt

sugopart.hu

2017.03.20. 08:45

3.8 milliárd forint a projekt nettó költségvetése.

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőmüködtető Kft (Bajai OKK Kft.) támogatás felhasználásával valósítja meg a bajai kikötő fejlesztését. A projekt elkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek a finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A projekt összköltsége nettó 3.805 milliárd forint. A Bajai OKK Kft. 94.99%-os támogatási intenzitás mellett 5,01 % önerővel járul hozzá a bajai kikötő infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához.

 

Projekt leírása

A tervezett fejlesztés keretében az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor: rakpart, valamint hozzá kapcsolódó út és parkoló építése; partfal állékonyságának helyreállítására, nehézberakó kiépítése; „zöld kikötő” fejlesztése; vasútépítés; rakodó berendezések telepítése.
A tervezett beruházás megvalósítása elősegíti a bajai kikötő meglévő szolgáltatási színvonalának növekedését, a kikötő, egyben intermodális logisztikai központ infrastruktúrájának fejlesztését, kapacitásnövekedést. A jelenlegi kikötő infrastrukturális fejlesztése az elmúlt évtizedekben részben valósult meg, de a meglévő infrastruktúra állapota mind közúti, vasúti, vízoldali és a meglévő közművek szempontjából is további fejlesztésre szorul. A kikötő intermodális kapacitásának fokozása és a vízi áruszállításra volumenének növelése érdekében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.


Fejlesztés tartalma:

  • - Bajai Kikötő úthálózatának fejlesztése, megközelíthetőségének biztosítása, javítása: Meglévő útburkolat átépítése, Baja Gránátos utca - A munkarész megvalósult a KÖZOP-4.6.0-14-2014-0002 számú pályázat keretében. A Gránátos utca déli oldalán 136 m hosszon járda épül, a IV. Károly rkp. és a Külső út közötti szakaszon.
  • - Bajai OKK terültén lévő IV. Károly rakpart és a hozzá kapcsolódó út és parkoló építése - II. ütem – Volt bútoripari területen út építése.
  • - Kikötői partfal állékonyságának helyreállítása 292,5 fm hosszban, amely tartalmazza a közművek fejlesztését, a 120 tonnás teherbírású nehézberakó építését.
  •  - Kikötő szolgálati hely („Zöld Kikötő”) fejlesztése, 71,1 fm hosszú függőleges partfal építése, úszómű áthelyezése, üzem bővítése.
  • - A Bajai OKK területén (Baja, Dunapart állomáson) a MÁV Zrt. és a saját célú vágányok átalakítása, bővítése, rakodó berendezések telepítése.
  •  

 

Projekt összköltsége (nettó): 3.805.440.214 Ft
Támogatási összeg: 3.614.787.660 Ft
Támogatás mértéke: 94,99%

BajaBajafejlesztésbajai kikötőzöld kikötő