2022.05.28, Szombat

Baja immár egyetemi város

Baja

2017.02.10. 07:42

A Nemzeti Köszolgálati Egyetem Baján indítja be kihelyezett Víztudományi Karát.

Az intézmény február 9-én tartotta ünnepi szenátusi ülését a Bajcsy-Zsilinszky úti épület nagy előadó termében: a rendezvényre számos országos és városi hivatalos személy kapott meghívást. Az egybegyűlteket Patyi András, az NKE rektora üdvözölte, egyben ismertette a folyamatot, amelynek során a Belügyminisztérium áttekintette a vízügyi szakemberek képzését, és arra a következtetésre jutott, hogy szükség van az ágazat modernizálására. Ennek következtében határozat született arról, hogy 2017. február 1-jétől az NKE jogutódlás által vegye át a kart a bajai főiskolától. A beolvasztást a szenátus is támogatta, így megtörténhetett az átadás-átvétel és a fenntartó váltás, amelynek kapcsán a rektor külön köszönetét fejezte ki dr. Melicz Zoltánnak, az EJF rektorának az együttműködésért.

Az NKE Fenntartói Testületének nevében dr. Janza Frigyes vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár köszöntötte az eseményt, kiemelve azt a kormányzati szándékot, miszerint a víz stratégiai jelentőségű természeti kincs, amelynek jövőjét az eddiginél is komolyabban kell venni. A cél a világszínvonal elérése, amelyet régi hagyományokra építenek, hiszen 1870 óta oktatják már felső fokon ennek az ágazatnak a szakembereit, eddigi hányatott sorsa után azonban minőségi ugrást jelent, hogy egyetemi karrá lett. – Baja egyetemi várossá vált! – hívta fel a figyelmet a vezérőrnagy, aki megelőző látogatásai során úgy ítélte meg, hogy a gazdag, sokszínű kulturális hagyományokkal rendelkező település méltó hátteret biztosít majd a kar hallgatói számára. Ugyanakkor arról is biztosított mindenkit: az egyetem a város szerves részeként kíván működni, innovatív ötletekkel. A hallgatóknak pedig figyelmébe ajánlotta az intézmény jelszavát (A haza szolgálatában!), kiemelve, hogy minden cselekedetükkel hazájuk javát kell szolgálniuk.

Az új kar dékánja, dr. Bíró Tibor ez alkalomból vehette át a rangjával járó jelképeket: a talárt, a láncot, az oklevelet, valamint a kari zászlót: mindezt ünnepélyes keretek között végezték el az intézmény vezetői, mindannyian biztosítva befogadásukról. Ünnepi beszédében az új dékán kiemelte: megtisztelő kinevezése nagy felelősséget is jelent egyben, hiszen a karnak be kell teljesítenie küldetését, a szakmai utánpótlás biztosítását.  Kifejtette: Baja mindig is a vízügyi oktatás egyik szent helyének számított, most azonban új korszak kezdődik, amely új perspektívát is jelent. Az oktatók számára stabilitást, nyugodt alkotói légkört, jövőképet ad, de a hallgatók előtt is új dimenziókat nyit meg a tény, hogy egy multidiszciplináris egyetem részesei lehetnek. – Diplomájuk igazi értéket jelent majd, használják ki a lehetőségeiket – biztatta a hallgatókat a dékán, hozzátéve: a földi lét alapja a víz, szakemberekre pedig mindig szükség lesz. A jelmondatot eképp fogalmazta meg: Tudással a magyar vízügyért!

BajaBajaVíztudományi KarNemzeti Köszolgálati Egyetem

Hirdetés

Hirdetés