2024.07.19, Péntek
Kik kaphatnak elsőéves egyetemistaként több tízezer forintos támogatást?
uni-neumann.hu

Kik kaphatnak elsőéves egyetemistaként több tízezer forintos támogatást?

uni-neumann.hu, eduline.hu

2019.08.28. 22:00

Az elsőévesek az őszi szemeszterben tanulmányi ösztöndíjat még nem kaphatnak, alaptámogatásra viszont pályázhatnak. Utánajártunk, kik kaphatnak ilyen juttatást.

Alaptámogatást azok kaphatnak, akik első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt államilag támogatott, teljes idejű felsőoktatási szakképzésen, alap- vagy osztatlan szakot, mesterszakot.

A támogatás összege felsőoktatási szakképzésen, BA- és BSc-szakokon, osztatlan képzéseken a hallgatói normatíva fele, mesterszakokon 75 százalék (a hallgatói normatíva jelenleg 128 520 forint).

Alaptámogatásra pályázni kell az egyetemek, főiskolák által megadott határidőig és a megfelelő dokumentumokkal.

Ezt a juttatást többek között a fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű, vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy családfenntartó, vagy nagycsaládos, vagy árva, vagy félárva. Természetesen figyelembe veszik a családban egy főre jutó jövedelmet, ezért érdemes pályázni. Bővebb információt a saját felsőoktatási intézményetek oldalán találhattok.

Aktuálisegyetemistatámogatás