2024.05.30, Csütörtök
Épül és szépül Bács-Kiskun megye
Illusztráció / hirmondo.szabadszallas.hu

Épül és szépül Bács-Kiskun megye

bacskiskun.hu

2019.06.04. 15:14

Májusi ülését Helvécián tartotta a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés. A napirendi pontok között szerepelt többek között a területfejlesztésért és a turizmusfejlesztésért felelős önkormányzati cégek és a hivatal 2018. évi beszámolójának elfogadása is. A szervezetek tevékenységekben és eredményekben gazdag évet tudhatnak maguk mögött. Munkájuknak köszönhetően Bács-Kiskun megye épül és szépül.

Hirdetés

A szokásoknak megfelelően most is kihelyezett ülést tartott a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés. A települések közül a Kecskeméthez közeli Helvécia adott otthont a májusi testületi ülésnek. A jegyzőasszony beszámolt a településen zajló fejlesztésekről, melyek közül több a megyei önkormányzat által koordinált TOP-os forrásból valósulhat meg. Elmondta, hogy a támogatásnak köszönhetően végre bölcsőde épül, mely lehetővé teszi, hogy az a dinamikus gazdasági fejlődés, ami a cégeket jellemzi, további lendületet vegyen. Legalább ennyire fontosnak tartja, hogy a közintézmények megújítása és a vállalkozások fejlődése mellett a közösségi élet is erősödik, melyet forrással szintén támogat a megyei önkormányzat.

A települési önkormányzatok számára jelentős fejlesztési forrást biztosító Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében támogatott beruházások túlnyomó többsége a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő nonprofit cégek közreműködésével valósult meg. A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. és a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. több száz pályázat elkészítésében működtek közre és azóta is folyamatos szakmai segítséget nyújtanak a megvalósításában a megye szinte valamennyi településén. Ezek között megtalálhatóak például a polgármesteri hivatalok, az óvodák, a bölcsődék és a művelődési házak felújításai és építései, de jelen vannak a megye turizmusát meghatározó beruházások is.

A beszámolókból kiderül, hogy a megyei önkormányzat munkatársai a térségmarketing területén több programot, rendezvényt bonyolítottak le. Ellátták a kommunikációval, sajtóval kapcsolatos feladatokat is, amelyek közé tartozik különösen a megyei önkormányzat rendezvényeinek szervezése, hírgenerálás a térségi médiába, kiadványok megjelentetése, helyi kötődést erősítő akciók lebonyolítása.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat hitvallásának tartja a helyi közösségek életben tartását, melynek egyik fontos pillére a közösségeket egységgé kovácsoló helyi értékek megismertetése és főként a fiatalabb korosztály részére való továbbörökítése. A helyi közösségek erősítése, a vidéki lakosság helyben boldogulása és egy erős megyei kötődés kialakítása a célja több 2018-ban elindított kezdeményezésnek is, mint például a megyei ösztöndíj programnak is. 

A megyei önkormányzat nem csak jó cél érdekében dolgozott, hanem példaértékűen is, szabályosságáról pedig a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai gondoskodtak. A megyei önkormányzat szervezetei mind hozzájárultak ahhoz, hogy Bács-Kiskun megyében valóban jó legyen élni, ide jó legyen érkezni. A településnek egy hársfa adományozásával köszönte meg Rideg László az együttműködést, a közgyűlés lebonyolításában nyújtott segítségét. A közgyűlés napját az új „Bács-Kiskun Megye Bora” verseny nyerteseinek bemutatkozása és a helyi óvodások előadása zárta.

AktuálisTOP pályázatokBács-Kiskun Megyei KözgyűlésBács-Kiskun megyebölcsődefejlesztés