Megteltek vízzel a csatornalefolyók

Ez a jelenség a csapadékvíz elvezető csatorna dugulása miatt
jelentkezik. Amint azt a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda
vezetőjétől, Boromisza Viktortól megtudtuk, több
lakossági bejelentés is érkezett ez ügyben, s ezek kapcsán tervezik is a
csatornák, és a vízelvezető rendszer egyes műtárgyainak, átereszeknek,
lefolyóaknáknak a tisztítását, amire az alig várt jó idő beköszöntével
kerülhet sor. A vezető ugyanakkor kijelentette, ezek a dugulások nem
eredményezhetnek komolyabb károkat. Csak özönvízszerű csapadék esetén
okozna közlekedési fönnakadásokat az úttesten összegyűlő víz, ugyanis a
csapadékvíz elvezetése, ha lassabban is, a meghibásodások ellenére is
meg tud valósulni.