Felsőoktatási felvételi: ponthatárok július 24-én

Ponthatárok a Felvin, mobilon és a Facebookon

Idén is a www.felvi.hu oldalon
lesznek elérhetők elsőként – 2013. július 24-én, este 20 órától – a
felsőoktatási felvételi ponthatárok. Ezzel egy időben publikálják a
ponthatárokat majd a Felvi Facebook alkalmazásában, illetve szintén ekkortól lesz elérhető az okostelefonokon használható applikációk segítségével is.

 

A besorolási döntés az e-felvételiben

Az ún. besorolási döntést, amely tartalmazza, hogy kit hová vettek fel a ponthatárok megállapítását követően, idén a www.felvi.hu e-felvételi
rendszeréből kell letölteniük a felvételizőknek. A dokumentumról, amint
az elérhetővé válik, az Oktatási Hivatal e-mailben tájékoztatja a
jelentkezőket. Azokat, akik sikerrel felvételiztek, az egyetem vagy
főiskola levélben is értesíti. Ezek az értesítések tartalmazzák többek
közt a beiratkozással kapcsolatos információkat. Minden jelentkező
egyetlen képzésre kerülhet csak be, a jelentkezési sorrendjében szereplő
első olyan helyre, ahol összpontszáma eléri vagy meghaladja a július
24-én este nyilvánosságra hozott felvételi ponthatárt. Amennyiben
egyetlen megjelölt képzéshez sem elegendő a pontszáma, a jelentkezőt
ebben az eljárásban nem vehetik fel felsőoktatási intézménybe. A
felvételt nem nyert jelentkezők a pótfelvételi során jelentkezhetnek
újra.

 

Így születnek a ponthatárok

A ponthatárok a felsőoktatási intézmények és az Oktatási Hivatal
közreműködésével, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának
jóváhagyásával születnek meg. Az Educatio Nonprofit Kft. az informatikai
hátteret, a ponthatárok megállapításához használt informatikai
algoritmust biztosítja.

A ponthatárok a jelentkezők felvételi összpontszáma, az intézmények
kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével
születnek meg.

 

Jogorvoslat

A besorolási döntés ellen a jelentkező a közléstől számított 15 napon belül élhet jogorvoslattal. A fellebbezést a www.felvi.hu
Kérvénytárból letölthető jogorvoslati minta segítségével az emberi
erőforrások miniszterének címezve, de az első fokon eljáró Oktatási
Hivatal címére (1380 Budapest, Pf. 1190) kell beküldeni. A jogorvoslat
során csak olyan dokumentumok vehetők figyelembe, amelyeket a jelentkező
az általános felvételi eljárás során határidőre csatolt a
jelentkezéséhez.

 

Pótfelvételi

A pótfelvételi eljárást a július 24-ét követő napokban miniszteri
döntés alapján hirdetik meg a www.felvi.hu-n. Előre láthatólag augusztus
közepéig lehet majd jelentkezni, kizárólag az e-felvételi rendszerén
keresztül, egyetlen képzésre. Az eljárási díj a pótfelvételi során 5.000
Ft. A ponthatárok várhatóan augusztus végén születnek meg. A
pótfelvételi során kizárólag azok jelentkezhetnek, akik az általános
felvételi eljárásban nem nyertek felvételt egyetlen megjelölt képzésre
sem, vagy, akik az általános felvételi eljárásban egyáltalán nem is
adtak be jelentkezést.