2021.05.16, Vasárnap
Külső védelmi terv gyakorlat Kecskeméten

Külső védelmi terv gyakorlat Kecskeméten

bacs.katasztrofavedelem.hu

2016.09.30. 13:09

A tervben - a lakosság védelme érdekében - meghatározott feladatok gyakorlása fontos, hiszen a gyors helyzetfelismerés, szakszerű intézkedés emberi életet menthet.

Hirdetés

Szerdán reggel vette kezdetét a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közös szervezésében megtartott külső védelmi terv komplex gyakorlata. Külső védelmi tervet azok a polgármesterek készítenek - a katasztrófavédelmi szervek közreműködésével -, akiknek a településén veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik. A terv magába foglalja az üzemben esetlegesen bekövetkezett baleset hatásainak csökkentése, kezelése, az emberi élet és a vagyonbiztonság megóvása érdekében végrehajtandó feladatokat.

 

Kecskeméten egy baromfifeldolgozó üzemben ammóniás hűtési technológiát alkalmaznak, melynek szakszerű és biztonságos üzemeltetéséért az üzemeltető a felelős. A kialakított rendszer és annak működtetése biztonságos, szabályszerű működését a katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzi. A balesetek kockázatát azonban nem lehet teljes mértékben kizárni. A gyakorlatok lehetővé teszik, hogy egy esetlegesen bekövetkezett baleset kárfelszámolási feladatainak ellátására felkészülhessenek azok, akik valós helyzetben is kezelnék a hasonló eseményeket. A védekezéssel kapcsolatos feladatokat a külső védelmi terv foglalja magába. A terv még tartalmazza a védekezésbe bevont szervezeteket, erőket és eszközöket, a bevonható települési infrastruktúrát, a lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedéseket. A polgármester a súlyos baleset, vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja.

 

A feltételezés szerint a telephelyen ammóniaszivárgás történt, amit a dolgozók észleltek. A gyakorlat következő lépéseként az üzem diszpécsere értesítette a katasztrófavédelem műveletirányítási központját az eseményről. A polgármester kiértesítését követően, a polgármester megbízásából a települési polgári védelmi szervezet parancsnokhelyettese a település közbiztonsági referensének, és a kecskeméti katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének szakmai tanácsát követve tette meg a szükséges lakosságvédelmi intézkedéseket. A kialakult helyzet kezelésére összehívta a települési polgári védelmi parancsnokságot. Az irányító törzs feladata az élet és a vagyon védelmének biztosítása, a mentésben résztvevő egységekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés volt. A külső védelmi terv szerint megkezdődött a helyszíni felderítés, a kialakult helyzet értelmezése. Ezután került sor a lakosság tájékoztatására, valamint a lakosságvédelmi feladatok meghatározására és végrehajtására. Ilyen intézkedés lehet az elzárkózás elrendelése, a gyülekezőhelyek kijelölése, valamint a lakosság tájékoztatása különböző korlátozások bevezetéséről.

A gyakorlaton részt vettek az önkormányzat, a katasztrófavédelem munkatársai és az együttműködő társhatóságok, szervezetek szakemberei.

 

Galéria

Hirdetés

Hirdetés